top of page
tradlyft-Eterna-Estetik-helsingborg

TRÅDLYFT

 

Trådlyft är en enkel, snabb, säke, effektiv och helt ofarlig behandlingsmetod som används för att lyfta, strama till samt öka hudens elasticitet utan narkos, intensiv smärta eller annan tillfrisknande. Vanliga områden är ansikte, ögonbryn, mungipor, käklinje och hals. 

Vi använder oss av biologiskt nedbrytningsbara trådar tex PolyDiOxanon(PDO) eller polycaprolactone (PCL) som löses upp av kroppen efter ca 6-9 månader beroende på typ av tråd.

Hur går behandlingen till?

Trådarna förs in under huden med hjälp av tunna nålar eller trubbiga kanyler. Dessa nålar eller kanyler som är ”laddade” med PDO- eller PCL-trådarna placerar trådarna i optimalt läge när de förs in under huden. När man sedan tar ut nålen ligger tråden kvar i rätt läge under huden. Behandlingen genomförs i lokal bedövning.

Behandlingen tar mellan 20-40 min.

 

När o hur ser resultaten ut?

Tråderna som har förts in i rätt position under huden varken syns eller känns och bidrar snart till en reparativ inflammation med kraftfull nybildning av kollagen som lägger sig runt trådarna i täta formationer och bygger upp strukturen under huden. Det medför att strukturen lyfts och konturerna återskapas. 

Trådlyft ger ett naturligt resultat eftersom det följer de naturliga konturerna.

Resultatet börjar synas inom 3-4 veckor efter behandlingen, fortsätter sedan att gradvis förbättras de efterföljande 2-3 månaderna och håller sedan upp till 12 månader.

tradlyft-Eterna-Estetik-helsingborg


Bivärkningar

Vanligast är blåmärken, men även en lätt rodnad och svullnad kan uppstå. Bieffekterna går i regel gradvis över på några dagar upp till 1 vecka men kan hos vissa individer kvarstå längre än så.

 

bottom of page